Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dava, herhangi bir olay, uyuşmazlık veya hukuki konularla ilişkili her vatandaşın yargıya başvurma hakkıdır. Dava açan taraf, “talep sahibi” ya da “davacı” olarak adlandırılır.

İcra ve İflas Kanunu’nda, vadesi geldiği halde ödenmeyen borçların tahsil edilmesi için icra ve iflas hukukuna ilişkin düzenlemeler mevcuttur.

Ulusal ve uluslararası sözleşmeler, küreselleşen dünyada çağdaş toplumların sürdürülebilirliği için önemlidir. CKAY Law Firm, ulusal ve uluslararası sözleşmeler hukuku alanında profesyonel destek sağlıyor.

Kurumsal danışmanlık ve kurumsal hukuki danışmanlık, şirketlerin sürdürülebilirliği ve verimliliği için hukuki açıdan önemli bir rol üstlenmektedir.

Aile hukuku, adından da anlaşılacağı üzere ailelerin karşılaştığı hukuki sorunların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Tüketici hukuku, gerçek veya tüzel kişi olan tüketicilerin haklarını korumayı amaçlayan kanun, yönetmelik ve hukuki konuları içeren geniş bir kavramdır.

Yabancılar hukuku ya da göçmenlik hukuku, özellikle Türkiye gibi göç alan ülkelerdeki hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir.

Şirketler hukuku, ticari şirketlerin kurulmasından birleşmelerine, bölünmelerinden devredilmelerine, tür değiştirmelerinden tasfiyelerine kadar farklı konulardaki normları içerir.

Ceza hukuku, kamu hukukunun bir alanıdır. “Suç” ve “ceza” kavramlarını ele alan ceza hukuku, “genel ceza hukuku” ve “özel ceza hukuku” olarak ikiye ayrılır.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?