Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yabancılar ve Göçmenlik

Yabancılar hukuku ya da göçmenlik hukuku, özellikle Türkiye gibi göç alan ülkelerdeki hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir. Yabancılar hukuku kapsamında yabancılar ile mezkûr ülke vatandaşları arasında hak ve özgürlükler arasında farklılıklar vardır. Bu sebeple Türkiye’de vatandaşlık, ikamet izni veya çalışma izni alan ya da almak isteyen yabancılar bakımından ilgili kanunlarda ya da mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların ve çeşitli sebeplerle ülkesini terk ederek Türkiye’ye göç eden göçmenlerin bazı hukuki talepleri olabilmektedir. Bu çerçevede yabancıların çalışma izinleri, aile ikamet izni, Türk vatandaşlığı başvurusu ya da yatırım gibi işlemler göç hukukunda düzenlenmiştir.

Peki, göç hukuku nedir? Yabancı hukuku nedir? Yabancılar hukuku hakkında bilinmesi gerekenler nedir? CKAY Law Firm bünyesinde verilen yabancılar hukuku hizmetleri nelerdir?

Yabancılar Hukuku Nedir?

Yabancılar hukuku, bir ülkenin yabancılar için uyguladığı kanunları ve hukuki hususları ifade eden hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku, mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına dayanır. Buna göre, yabancılar için uygulanan hukuk prosedürleri, yabancı kişinin ülkesine göre farklılık gösterebilir. Türkiye’de yabancılara ilişkin esaslar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ise, yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektedir. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nda ise, Türkiye’de yabancıların gayrimenkul veya taşınmaz edinme prosedürlerine ilişkin esaslar vardır. Yabancıların ülkeye giriş ve çıkışlarına ilişkin her türlü işlemler, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Genel anlamda yabancıların çalışma izinleri, yabancıların yatırımları ve evlilikleri gibi her türlü işlemler yabancılar hukuku alanına girmektedir.

Göçmenlik Hukuku Nedir?

Göçmen, vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek üzere göç eden kişiye denir. Göçmenlik, hukuki anlamda en az iki ülkeyi ilgilendiren bir durumdur. Göçmenin ülkesini terk etmesi “dış göç” (emigration), başka bir ülkeye yerleşmesi de “iç göç” (immigration) olarak adlandırılır. Göçmenlik hukuku ise, göç eden kişilerin ya da topluluğun göç ettikleri ülkedeki hukuki durumlarına ilişkin esasların ele alındığı hukuk dalıdır. Göçmenlerin gayrimenkul edinmesi, Türk vatandaşlığı elde etmeleri, göçmen oturma izni, göçmen çalışma izni gibi prosedürler göçmenlik hukukunun alanına girmektedir.

Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Vatandaşlık, doğum ile ya da sonradan kazanılan hukuki bir statüdür. Vatandaşlık haklarının sınırları kanunla belirlenmiştir. Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır gibi sorulara cevap olarak Türkiye’de vatandaşlık almak için her ülkede olduğu gibi vatandaşlık kanunları ve kuralları vardır. Son yıllarda birçok ülkeden göç alan Türkiye’de vatandaşlık almak isteyen yabancılar, göçmenlik hukuku ya da yabancılar hukuku esaslarına ve düzenlemelerine uymak zorundadır.

Türkiye’de Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Türkiye’de vatandaşlık almak için bazı belgeler ve şartlar gerekmektedir. Türk vatandaşlığı başvurusu, ikamet edilen yerdeki il valiliğine yapılabilmektedir. Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği ve konsolosluklara bizzat başvuru yapmak gerekir. 18 yaşını dolduran yabancılar, gerekli şartları sağladıkları takdirde Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapabilir. Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar, Türk vatandaşlığı işlemleri için alanında uzman avukatlardan destek alabilmektedir.

Türkiye’de ikamet eden yabancılar çeşitli yollarla Türk vatandaşlığı alabilir:

 • Evlilik: Türkiye vatandaşlık nasıl alınır sorusuna cevap olarak; evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı alınabilir. En az üç yıl bir Türk vatandaşı ile evli kalan yabancılar, Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilir. Herhangi bir hukuki sorunu bulunmayan yabancılar böylece Türk vatandaşı olabilir.
 • Yatırım: Türkiye’de belli miktarlarda yatırım yapan yabancılar Türkiye’de vatandaşlık kazanabilir. Örneğin; 400 bin dolar ya da bunun karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı üç yıl satmamak şartıyla alan yabancılar Türk vatandaşlığı alabilir. Türkiye’de yapılacak yatırımların miktarı ilgili kanunlarda açıklanmıştır.
 • İkamet: Türkiye’de en az beş yıl ikamet eden yabancılar Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilir.

Bu konuya ilişkin “Türkiye’de vatandaşlık kazanımı” adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Vatandaşlık Davalarında Avukatın Önemi

Vatandaşlık davaları, yabancıların ya da göçmenlerin başvurduğu bir yargı yoludur. Bu davalarda uluslararası hukuka giren konular da gündeme gelebilir. Dava açan yabancının vatandaşlık talebi, davada detaylı olarak değerlendirilir. Bu noktada vatandaşlık davalarında avukatın önemi nedir sorusu sık sorulur. Dava dilekçesinin yazılmasından dava sürecinin takibine kadar birçok noktada vatandaşlık uzmanı avukatlara ihtiyaç duyulur. Özellikle bulunduğu ülkenin hukuki süreçlerini bilmeyen yabancılar, vatandaşlık davalarında uzman avukatlardan destek almalıdır. Böylece vatandaşlık davasında sürecin kısa sürede ve olumlu sonuçlanması ihtimali yüksektir. Zira vatandaşlık davası dilekçesindeki yazım veya ifade hataları davanın olumsuz sonuçlanmasına yol açabilir. Bu sebeple vatandaşlık davalarında avukatlardan profesyonel hukuki destek almak önemlidir.

Yabancılar ve Göçmenlik Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 • Yabancı bir kişi ikamet ettiği ülkenin hâkimiyetindedir. Bununla birlikte yabancılar vatandaşı olduğu ülkenin himayesindedir.
 • Yabancılar Kanunu yabancılara bazı haklar sağlar. Bu hakların tamamı ya da bir kısmı verilmediği takdirde yabancı, vatandaşı olduğu ülkeden “diplomatik himaye” başvurusunda bulunabilir.
 • Yabancılar hukuku ve göçmenlik hukuku konusunda kanunlarda ve hukuk normlarında farklı düzenlemeler bulunmaktadır.
 • Göçmenler, göç ettikleri ülkenin vatandaşları gibi kanunlara ve hukuk kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Yabancılar hukuku kapsamında Türkiye vatandaşlığı başvuruları reddedilen yabancılar yargı yoluna başvurabilir.
 • Vatandaşlık davaları görevli idare mahkemelerine açılmalıdır.
 • Türkiye’de ikamet izni ve çalışma izni bulunan yabancıların Türkiye’ye girişlerinde vize şartı yoktur.
 • Vatansız kişi kimlik kartı bulunan yabancılar, Türkiye’ye vizesiz girebilir.
 • Çeşitli sebeplerle Türkiye’ye giriş yasağı bulunan yabancılar, vizesi olsa bile ülkeye giremez.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı kararı verilen bir yabancı, kendi ülkesine ya da farklı bir sınır dışı edilebilir.
 • Türkiye’de ikamet izni başvurusu reddedildikten sonra 10 gün içinde ülkeyi terk etmeyen yabancılar hakkında sınır dışı kararı verilebilir.
 • Deport kararı verilen yabancılar, bizzat, yasal temsilci ya da avukat vasıtasıyla 15 gün içinde sınır dışı kararına idare mahkemesinde itiraz edebilir.
 • Çalışma izni muafiyeti, muafiyet süresi için yabancılara çalışma izni ve ikamet izni hakkı verir.

CKAY Law Firm Yabancılar ve Göçmenlik Hukuku Hizmetleri

Türkiye’de son yıllarda farklı ülkelerden önemli oranda göç alıyor. Savaş gibi sebeplerle Çin, Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden yabancılar, Türkiye’de ikamet etmeye başlıyor ya da oturum izni alıyor. Bu noktada yabancılar ve göçmenlik hukuku devreye giriyor. CKAY Law Firm olarak alanında uzman ve donanımlı avukatlarımız ve yabancı danışmalarımız ile yabancılar hukuku ve göçmenlik hukuku konularında hukuki danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

CKAY Law Firm tarafından sağlayan yabancılar ve göçmenlik hukuku hizmetlerinden bazıları şunlardır;

 • Gayrimenkul edinimi veya yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı alma işlemleri,
 • Şirketlerin uluslararası yöneticilerinin oturma izni ve çalışma izni işlemleri, (Bu konuya ilişkin ayrıcaTürkiye’de Şirket Kuruluşubaşlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.)
 • Türk vatandaşlığı başvurusu ve başvuru sonrası sürecin takibi,
 • Vatandaşlık ve ikamet başvurularına ilişkin ret kararı çıkması durumunda dava yönetimi,
 • Yabancıların işyeri açma ve iş kurma işlemlerinde hukuki danışmanlık,
 • Yabancılar hukuku kapsamında vatandaşlık davaları,
 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin hukuki hizmetler.

CKAY Hukuk Bürosu ekibinde yer alan avukatlarımız ve hukuk danışmanlarımız, yabancılar hukuku ve göçmenlik hukuku konularında gerekli deneyim, bilgi ve uzmanlığa sahiptir.

Yabancılar hukuku ya da göçmenlik hukuku konularında bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için deneyimli hukukçularımızla irtibata geçin!

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?