Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TÜRKİYE VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Türkiye’de Vatandaşlık

Türkiye’de vatandaşlık, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de doğum veya sonradan Türk vatandaşlığı başvurusu yoluyla kazanılan bir statüdür. Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de vatandaşlık şartlarını yerini getirdiklerine “Türk vatandaşlığı” hakkı elde edebilir. Türk vatandaşlığı için bazı başvuru şartları vardır. Peki, Türkiye’de vatandaşlık nasıl alınır? Türkiye’de vatandaşlık fiyatı nedir? Türk vatandaşlığı şartları nelerdir?

Vatandaşlık Nedir?

Vatandaşlık, bir ülkenin pasaportuna sahip olma hakkıdır. Bir ülkede politik kurumlara dahil olmayı temsil eden bir statüdür. Anayasalarla yönetilen ülkelerde, anayasada vadedilen haklardan faydalanabilmek için vatandaşlık bağı ile bağlı olmak gerekir. Bu bağa sahip olan kişilere “vatandaş” adı verilir. Bu aynı zamanda o ülkede “politik katılım hakkı” anlamına gelir. Anayasalarda vatandaşlık hakkı ile ilgili hususlar da yer alır. Buna göre, vatandaşlık için milliyet, doğum yeri ve kültür gibi bazı gereklilikler aranır.

Türkiye’de Vatandaşlık Hakkı

Türkiye’de vatandaşlık, kanunlar çerçevesinde elde edilebilen bir haktır. Her ülkede vatandaşlık şartları kanunlarla belirlenmiştir. Vatandaşlık ile ilgili kanunlarında, hangi ülkelerden hangi kişilerin vatandaş olabileceğine dair esaslar yer alır. Buna göre, vatandaşlık hakkı kazanan bir kişi keyfi olarak vatandaşlıktan çıkarılamaz. Aynı şekilde bir kişi, bir ülkenin vatandaşı olmaya zorlanamaz. Yani kişilerin vatandaşlıktan çıkma hakkı da vardır.

Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de vatandaşlık başvurusu için bazı evrakların ve belgelerin hazırlanması gerekir. Türk vatandaşlığı ücreti ilgili bankaya yatırıldıktan sonra Türk vatandaşlığı başvurusu, ikamet edilen yerdeki il valiliğine yapılabilir. Türk vatandaşlık başvurusu için yurt dışında başvuru yapacak yabancılar, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği, başkonsolosluğu veya konsolosluklarına bizzat başvuru yapabilir.

Peki, Türk vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır? Yabancı uyruklu kişiler gerekli şartları yerine getirirse Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapabilir. Türk vatandaşlığı için 18 yaşını doldurmak ve ayırt etme gücüne sahip olmak gerekir. 18 yaşından küçük kişilerin vatandaşlık başvurusu, velileri tarafından yapabilir. Vekaletname ile yetki verilmiş avukatlar, yaştan bağımsız olarak herhangi bir kişi adına Türkiye’de vatandaşlık işlemlerini yürütebilir.

Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusunda Avukat Vekaleti

Türk vatandaşlığı başvurusu, vekalet verilecek avukat aracılığı ile de yapılabilir. Avukat ile Türk vatandaşlığı başvurusu, evrakların hazırlanması ve resmi prosedürlerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi gibi sebeplerle avantajlıdır. Ayrıca, avukat, vatandaşlık başvurusu sürecinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilir ve süreci kişi adına takip edebilir.

Türk Vatandaşlığı Şartları Nelerdir?

Türkiye’de vatandaşlık hakkı kazanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11’inci maddesinde bazı şartlar yer almaktadır. Buna göre, Türk vatandaşlığı hakkı elde etmek isteyen yabancılarda aranan şartlar şunlardır;

 • Vatanı olan kişiler ilgili ülkedeki kanunlara göre, vatansız olan kişiler ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa “ergin ve ayırt etme gücüne sahip” olmalıdır.
 • Türk vatandaşlığı başvuru yapacak yabancıların, başvuru tarihinden itibaren kesintisiz olarak Türkiye’de beş yıl ikamet etmiş olması gerekir.
 • Türkiye vatandaşlığı almak isteyen kişinin verdiği bu kararı bazı eylemlerle teyit etmesi beklenir. Buna göre; yabancı uyruklu kişinin başvuru tarihinden önce beş yıl içinde Türkiye’de taşınmaz mal satın alması, iş kurması, çeşitli iş kollarında yatırım yapması, ticaretini veya işini Türkiye’ye taşıması, çalışma izni ile bir iş yerinde çalışması ya da benzeri eylem veya davranışlar sergilemesi gibi şartlar aranır.
 • Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapan kişinin, ayrıca, bir Türk vatandaşı ile evlenmesi, ailece başvuru yapılması, Türk vatandaşı bir anne, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olması, Türkiye’de eğitim alması gibi davranışları da kişinin Türkiye’de yerleşme kararını teyit eden unsurlardır.
 • Kişinin sağlığı da Türk vatandaşlığı için önemli bir faktördür. Sağlık açısından tehlike arz eden bir hastalık, Türk vatandaşlığı hakkı almaya engeldir.
 • Türk vatandaşı olmak isteyen kişilerin toplumda birlikte yaşama kültürüne sahip olması gerekir. Bu kişilerin sorumluluk sahibi, iyi ahlaklı, çevresine güven veren kişiler olması beklenir. Toplum değerlerine aykırı ve hoş olmayan davranışlar sergilenmesi ya da kötü alışkanlık bulunmaması gibi kriterler, Türk vatandaşlığı şartları arasında yer alır.
 • Türk vatandaşlığı talep eden kişinin topluma entegre olması beklenir. Buna göre, toplumsal yaşama uyum sağlamak için gerekli düzeyde Türkçe konuşabilmesi önemlidir.
 • Türkiye’de vatandaşlık için ayrıca, Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek düzeyde bir gelire, işe ya da mesleğe sahip olması gerekir.
 • Millî güvenliği tehdit eden ya da kamu düzenini bozan davranışlar, Türkiye vatandaşlığı için engel teşkil eder.

Türkiye’de Vatandaşlık İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Belli bir süredir Türkiye’de yaşayan ya da Türkiye’ye yerleşmeye karar veren yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de vatandaşlık nasıl alınır sorusunun cevabını arıyor. Türk vatandaşlığı için gerekli belgeler vardır. Türkiye’de vatandaşlık belgeleri şunlardır;

 • İki adet biyometrik fotoğraf
 • Yabancı devletteki kimliğini ispatlayacak onaylı belge (Türkçe tercümesi)
 • Anne veya babanın o devletin vatandaşı olduğunu teyit edece onaylı belge (Türkçe tercümesi)
 • Başvuru sahibinin annesi, babası ya da kardeşlerinden yakınlık derecelerini belirtecek şekilde ilgili makamların imzalı ifadeleri
 • Noter tasdikli doğum belgesi ve doğum tutanağı (Türkçe tercümesi)

Bunlarla birlikte Türkiye’de vatandaşlık için ne gerekiyor sorusuna cevap olarak aşağıdaki hususların da dikkate alınması gerekir;

 • Türk vatandaşlığı başvuruları yurt içinde ikamet yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında da dış temsilciliklere bizzat yapılabilir.
 • Özel vekâletname verilen kişiler de, ilgili kişi adına vatandaşlık başvurusu yapabilir.
 • Başvurular, posta yoluyla kabul edilmez.
 • Ergin ya da ayırt etme gücü olmayan kişilerin vatandaşlık başvuruları velileri ya da vasileri tarafından yapılabilir.
 • Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri pasaport ve diploma gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması gerekir.

Türkiye’de Vatandaşlıktan Çıkmak

Türk vatandaşlığı hakkı kazanan bir kişi, bakanlık kararıyla Türkiye’de vatandaşlıktan çıkma talebinde bulunabilir. Bakanlık, başka bir ülke vatandaşlığı için izin verilebilir. Türkiye’de vatandaşlıktan çıkma şartları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25’inci maddesinde düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığından çıkma izni için kişinin belli şartları taşıması halinde bakanlıkça tarafından izin belgesi ya da vatandaşlıktan çıkma belgesi alması gerekir. Buna göre, Türk vatandaşlığında çıkma şartları şunlardır;

 • Ergin ya da ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Yabancı bir devlet vatandaşlığı hakkı elde etmiş olmak ya da başka bir ülkenin vatandaşı olabileceğine dair teyit edici eylemler ya da davranışlarda bulunmak.
 • Askerlik ya da herhangi bir suç sebebiyle aranan kişi olmamak.
 • Vatandaşlıktan çıkmak isteyen kişi hakkında herhangi cezai ya da mali tahdit (sınırlama) bulunmamak.

Türkiye’de vatandaşlıktan çıkma başvurusu için tıklayın: https://www.nvi.gov.tr/kurumlar/nvi.gov.tr/mevzuat/nufusmevzuat/Formlar/Vatandaslik/Vat9-FormIzinAlarakTurkVatCikma.pdf

Türkiye’de Vatandaşlık Ücreti Ne Kadar?

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu kişiler bazı yatırımlarla Türkiye’de vatandaşlık alabilir. İlgili kanunda Türkiye’de vatandaşlık fiyatı için yer alan maddelerin özeti şöyledir;

 • En az 400 bin dolar ya da bunun karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı üç yıl satmamak şartıyla alan,
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturan,
 • En az 500 bin dolar ya da bunun karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıran,
 • En az 500 bin dolar ya da bunun karşılığı döviz tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alan,
 • En az 500 bin dolar veya bunun karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alan,
 • En az 500 bin dolar ile bireysel emeklilik sistemine giren ve bireysel emeklilik sisteminde 3 yıl kalan yabancılar Türk vatandaşlığı hakkı elde edebilmektedir.

Türkiye Vatandaşlığına ilişkin detaylı bilgi için CKAY Law Firm uzman ekibiyle iletişime geçiniz!

AdRES

Mecidiyeköy Yolu Cad. No:18/11 Şişli/İSTANBUL

CKAY Law Firm © 2022. All Rights Reserved.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?