Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık ve kurumsal hukuki danışmanlık, şirketlerin sürdürülebilirliği ve verimliliği ve şirket kuruluşu için hukuki açıdan önemli bir rol üstlenmektedir. Şirketler hukuku kapsamında alınan kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleri, şirketlerde sağlam bir hukuki altyapı oluşturmayı sağlar. Şirket kuruluşundan itibaren kurumsal danışmanlık hizmeti alınması önemlidir. Bu süreçte şirket avukatı ya da şirketler hukuku alanında deneyimli kadrosu olan CKAY Law Firm gibi hukuk büroları hizmet vermektedir.

Kurumsal Hukuki Danışmanlık Nedir?

Kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleri, özellikle şirketler hukuku alanına giren konularda kurumlara veya şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk danışmanlığı hizmetleri, şirketlerin altyapı temellerinin sağlam atılmasını sağlar. Böylece muhtemel hukuki sorunların ortaya çıkmasını önlerken, ortaya çıkan hukuki sorunlarda da hukuksal anlamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçer. Şirket kuruluşundan şirket sözleşmelerinin hukuki anlamda doğru bir şekilde yazılmasına, finansal yapıdan şirket devralmalarına kadar birçok konunda hukuki desteği kapsayan kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleri, her şirketin ihtiyaç duyduğu bir danışmanlık faaliyetidir. Hukuki danışmanlık hizmetleri, özellikle şirketler ve sözleşmeler hukuku alanında deneyime sahip ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatına hakim şirket avukatlarından alınmalıdır.

Kurumsal Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Kurumsal hukuk danışmanlığı, birçok konuda destek sağlayabilmektedir. Şirket hukuku çerçevesinde şirket avukatı tarafından verilen hukuk danışmanlığı hizmetlerinden bazıları şunlardır;

 • Şirket birleşmeleri,
 • Şirket devralmaları,
 • Ticari sözleşme hazırlanması,
 • Şirket sözleşmelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi,
 • Kuruluş sözleşmeleri,
 • Ortaklık sözleşmeleri,
 • Mal alımı ve satımı sözleşmeleri,
 • Franchising sözleşmeleri,
 • Acente sözleşmeleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Yüklenici sözleşmeleri,
 • Danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,
 • Limited şirket kuruluşu,
 • Yabancı şirket kuruluşu,
 • Yurt dışı şirket kurulumu,
 • İrtibat bürosu kuruluşu,
 • Serbest bölge şirket kuruluşu,
 • Ticari olmayan dernek kuruluşu,
 • Kâr amacı gütmeyen vakıf kuruluşu,
 • Kanunlara ve yönetmeliklere uygun hukuki süreçler,
 • Sözlü ve yazılı hukuki danışmanlık
 • Hukuki risk analizi ve önleyici hukuki tedbirler
 • Anonim şirket kuruluşu.

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Tüzel kişilikler, günlük iş akışı ve kurumsal ilişkiler süreci içinde çeşitli sebeplerle hukuki sorunlarla karşılaşabilmektedir. Hukuki problemleri zamanında müdahale edilmesi ya da sorun ortaya çıkmadan önlenmesi, şirketin ticari zarar görmesini önler. Şirketler hukukuna giren konularda doğru hukuki adımlar atılması, doğru dilekçeler veya sözleşmeler hazırlanması, doğru çözümler sunulması, mevcut hukuki sorunu bertaraf edebilir ya da muhtemel hukuki sorunları önleyebilir. Aksi durumda mevcut hukuki sorunlar daha da büyüyebilir ya da potansiyel hukuki sorunlar kurumu zor durumda bırakacak ticari sorunlara evrilebilir.

Hukuk Danışmanlığı Almanın Önemi

Hukuki alanından gerçek veya tüzel kişilere hizmet veren hukuk danışmanlığı hizmetleri, ticaret hukuku ve iş hukuku konusunda şirketlerin rehberidir. Şirketler hukuku alanında uzman şirket avukatları ile hizmet veren CKAY Law Firm gibi hukuk büroları, kurumların ya da şirketlerin hukuki konularda doğru adım atmasını sağlar. Hukuk danışmanı olarak hizmet veren şirket avukatı, kurumların ve şirketlerin zaman kaybetmesini ve maddi zarara uğramasını önler.

Kurumsal Danışmanlık Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 • Kurumlar, çeşitli türlerde farklı sektörlerde ya da hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüzel kişilerdir.
 • Kurumlarda kurulan sistemlerin uyumlu olarak çalışması, kurum verimliliğini ve üretkenliğini artıran bir göstergedir.
 • Her kurumda farklı birçok alt sistemler vardır. Alt sistemlerin de kendine özgü bir yapısı, işleyişi ve işlevi vardır.
 • Kurumsal danışmanlık hizmetleri, farklı alanlara odaklanabilir
 • Kurumsal danışmanlık hizmetleri, kurum kimliğine, stratejilerine ve hedeflerine uygun olarak uygulanmalıdır.
 • Kuruların hukuksal bir sorunu olmasa bile hukuksal sorunları uyuşmazlık öncesi öngörme ve sorunu çözme arayışı, kurumları maddi ve manevi zararlardan korur.
 • Önleyici hukuki danışmanlık hizmetleri sayesinde şirketler, hukuki sorun yaşamadan muhtemel sorunların önüne geçebilmekte; muhtemel uyuşmazlıkları da büyük oranda azaltabilmektedir.
CKAY Law Firm Kurumsal Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

CKAY Law Firm, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler ve müvekkillere, şirketler hukukuna ilişkin süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu çerçevede; şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirket kuruluşu, şirketin feshedilmesi ve şirket tasfiyesi gibi alanlarda profesyonel danışmanlık sağlamaktadır.

CKAY Law Firm ekiplerinin şirketler hukuku alanında verdiği hizmetlerde bazıları şöyle sıralanabilir;

 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
 • Yönetim kurulu kararlarının hazırlanması
 • Sermaye artırma ve sermaye azaltma
 • Yönetim ve öz sermaye hissedarlarının hakları ve yükümlülükleri
 • Yönetim kurulu üyelerinin temsil görevleri ve sorumlulukları
 • Tüketici mevzuatı kapsamında hukuki danışmanlık
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Diligence)

Ayrıca; şirket sermaye artırımları, şirket pay devirleri, şirket birleşmeleri, şirket devralmaları, şirket türü değişiklikleri, şirket halka arz ve şirket yeniden yapılandırma süreçleri gibi önemli yapısal değişikliklerde CKAY Law Firm’in profesyonel ekibine güvenebilirsiniz!

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?