Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticari şirketlerin kurulmasından birleşmelerine, bölünmelerinden devredilmelerine, tür değiştirmelerinden tasfiyelerine kadar farklı konulardaki normları içerir. Şirketlerin hukuki ilişkilerini inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalı olan şirketler hukuku, şirket avukatlığı ve şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu gibi konuları da ihtiva eder. CKAY Law Firm bünyesinde verilen şirketler hukuku hizmetleri nelerdir?

Şirket kurulumu, şirket sermaye yapıları, yönetim ve temsil yetkileri, şirketlerde ortaklık, şirket organları, şirket kurulları, kurulların yetki ve görevleri gibi konuları kapsayan geniş bir alandır Şirketler Hukuku. Bu alanda; şirketlerin karar alma organlarından şirket bölünmelerine, şirket birleşmelerinden şirket türü değişikliğine kadar çok sayıda konu vardır. Şirketlerde fesih nasıl yapılır? Şirketlerin tasfiye işlemleri nasıl yapılır? Şirketlerde kâr dağıtımı nasıl yapılır? Şirketlerde denetim usulleri nasıldır? Şirket kurulumu nasıl yapılır? Şirketlerde ortaklık nasıl oluşturulur? Şirket alacakları nasıl tahsil edilir? Yurt dışı şirket kurulumu nedir? Bu ve benzeri birçok sorunun cevabına ilişkin çözümler CKAY Law Firm tarafından gerçekleştirilmektedir.

Şirket Müşavirliği

CKAY Law Firm; kurumsal yönetim, kurumsal yönetişim, sözleşme hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve müzakeresi, şirketlerin günlük işlerine ilişkin danışmanlıkta bulunma, resmî kurumlarla ilişkiler ve yazışmalar, idari inceleme ve soruşturmalar ve operasyon gibi hizmetler ile müvekkillerine destek verir. CKAY Law Firm bünyesindeki ekiplerimiz bir bütün olarak müvekkillerinin iş dünyasındaki çözüm ortağı olmak için her türlü çabayı gösterir.

Şirketin işlemlerinin kanuna ve hukuka uygunluğundan sorumlu olan şirket avukatlarının görev ve sorumluluklarından bazıları şunlardır;

 • Şirketlerin hukuki işlerinin takibi ve gerektiğinde işlem yapılması,
 • Hukuksal sorunlarda danışmanlık,
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi,
 • Şirketin icra işlemlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Şirket yöneticilerinin hukuki haklarını gözetmek ve korumak,
 • Şirketin sermaye işlemleri,
 • Şirketin müdahil olduğu davaların takibi ve şirket lehine sonuçlanması,
 • Şirketin vergi işlemlerine ilişkin hukuki süreçlerin takibi.

Müşavirlik Hizmeti Alan Şirketlerin Avantajları Nelerdir?

 • Şirketin ticari faaliyetlerinin sürekliliği için hukuki bir zemin oluşturur.
 • Şirketlere prestij ve güven kazandırır.
 • Ticari faaliyetlerin hukuka ve kanunlara uygun yürütülmesini sağlar.
 • Şirket hukuku ve ticari hukuk konularında hukuki destek sağlar.
 • Ticari davalarda şirketin itibarını korur, maddi zararı önler.
 • İş sözleşmeleri ve kira sözleşmeleri gibi prosedürlerde hukuki temel oluşturur.
 • Hukuki süreçlerde şirket yöneticilerini doğru bir şekilde yönlendirir.
 • Şirketin hukuki zarar görme olasılığını minimize ederek, güven tesis eder.

CKAY Law Firm Şirketler Hukuku Hizmetleri

CKAY Law Firm, şirketler hukukunda uzman bir kadro ile hizmet vermektedir. Yerli şirket kuruluşu, yurt dışı şirket kurulumu, şirket infisah ve fesih işlemleri, şirket birleşme süreçleri, şirket devralma işlemleri, şirket türü değiştirme prosedürleri gibi şirketler hukukuna giren alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Her türlü şirketin hukuki işlemlerinde ticari bakış açısı ile hizmet verilmektedir. Bu çerçevede, şirketler hukukuna ilişkin prosedürler, şirketleri ilgilendiren kanunlara ve şirketlere ilişkin mevzuata hakim olan deneyimli hukuki danışmanlar tarafından yürütülmektedir.

CKAY Law Firm uzman hukukçularının şirketler hukuku alanında başlıca hizmetleri şunlardır:

 • Yerli ve yabancı şirket kuruluşu,
 • Şirket birleşme ve devralma prosedürleri,
 • Hedef şirkete yönelik hukuki Due Diligence Raporu hazırlanması,
 • Şirketlerin genel kurul davetlerinin organizasyonu,
 • İhtilaflı ya da ihtilafsız genel kurullarda müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Şirketlerin sermaye artırma ya da azaltma işlemleri,
 • Şirket davalarına ilişkin prosedürlerin takibi ve yönetilmesi,
 • Davaların şirket lehine sonuçlanması için gerekli prosedürlerin işletilmesi,
 • Ana sözleşme tadili sürecinin yönetilmesi,
 • Genel kurula iştirak edilmesi,
 • Toplantı ve karar nisabına uygun karar alınması,
 • Genel kurul kararlarının tescil ve ilan işlemleri,
 • Şube açılış ve kapanış işlemleri,
 • Yönetim kurulu için hukuki danışmanlık hizmetleri.

Şirket kuruluşundan şirket davalarına kadar şirketler hukuku alanına giren her türlü işlem ve prosedür için CKAY Law Firm hukukçularından güvenilir hizmet alabilirsiniz!

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?