Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TÜRKİYE’DE ŞİRKET NASIL KURULUR?

Ticari hayatın mutlak bir gereği olarak ticaret ile uğraşan bireylerin şirket kurma ihtiyaçları doğmaktadır. Türkiye’de şirket kuruluşu için birçok şirket türü olmakla birlikte ticari faaliyetin türüne göre bu durum şekillenmektedir. Bu makalemizde ise Türkiyede şirket kuruluşu hususlarına değinilecektir.

Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?

Ticari bir iş yapmak, bir ürün ya da hizmet sunmak veya sürdürülebilir bir kazanç elde etmek için şirket kurmak gerekir. Şirket kurmak, vergi indirimlerinden faydalanmak ve resmi birçok işlem için gereklidir. Şirket kurulumu, birçok avantaj sağlar. Büyük holdinglerin birçoğunun temeli, basit bir şirket kurulumu ile atılmıştır. Para kazanmanın ötesinde şirket için gerekli işlemlerin takibi ve yerine getirilmesi gibi süreçler, girişimlere veya kişilere yenilikler yetkinlikle kazandırır. Bir iş veya girişim için şirket kurmanız gerekiyorsa ve şirket kurma süreçlerine nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız makalemiz size rehberlik edecek! Türkiye’de şirket kuruluşu nedir? Türkiye’de şirket nasıl kurulur? Türkiye şirket kurulumu süreçleri nelerdir? Şirket türleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını makalemizde bulabilirsiniz!

Türkiye’de Şirket Kurulumu

Türkiye’de şirket kurulumu prosedürleri şirket türlerine göre değişiklik gösterir. Bu sebeple Türkiye’de şirket kurmak için öncelikle şirket türüne karar vermek gerekir. Küçük bir işletme veya iş için şahıs şirketi yeterli olabilir; ancak büyük çaplı işler, global pazarlarda rekabet etmek isteyen girişimler anonim şirket ya da limited şirket gibi daha kapsamlı bir şirket kurulmalıdır. Şirket kurulumunda bazı hukuksal ve resmi prosedürler vardır. Vergi süreçlerinin yapılandırılması, ödeme sistemlerine entegre olmak gibi prosedürler için Türkiye’de nasıl şirket kurulur sorusunun cevabını bulmak gerekir.

Türkiye’de Şirket Türleri

Türkiye’de şirket kuruluşu nasıl yapılır sorusundan önce Türkiye’de şirket türleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Türkiye’de şirket türlerine ilişkin olarak şirket özellikleri, kuruluş süreçleri ve şirketlere dair diğer hususlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanuna göre şirketler; “sermaye şirketleri” ve “ticaret şirketleri” olarak ikiye ayrılır. Ayrıca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda yer alan ve özel izinle kurulan “irtibat büroları” da vardır.

Türkiye’de şirket türleri şunlardır;

 • Anonim şirket
 • Limited şirket
 • Kollektif şirket
 • Komandit şirket
 • Kooperatif

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket; sermayesi belirli olan ve paylara bölünmüş şirket türüdür. Bu şirketler, borçlarından dolayı sadece mal varlıkları ile sorumludur. Anonim şirketlerin ortakları ya da pay sahipleri, şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye payları nispetinde sorumlu olur. Ortakların kamusal borçlar bakımından sorumlulukları yoktur. Kamu borçlarından doğan sorumluluklar, yönetim kurulu üyelerine aittir. Anonim şirketler, sözleşmede yasaklanmamış her türlü işi yapabilir. Anonim şirket ortakları, gerçek ya da tüzel kişiler olabilir.

Anonim şirketlerde görevli ve yetkili olan iki farklı organ vardır: Genel kurul ve yönetim kurulu. Genel kurulda tüm pay sahipleri temsil edilir ve şirkete ilişkin önemli kararları almaya münhasıran yetkili organdır. Yönetim kurulu ise, şirketi yöneten ve temsil eden organdır. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin Türk vatandaşı olma ve Türkiye’de yerleşik olma zorunlulukları yoktur. Anonim şirket hisseleri borsada halka arz edilebilir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurulumu sürecinde dikkate alınması gereken temel bilgiler şunlardır;

 • Anonim şirket kurulum şartları, yerli ve yabancı yatırımcılar için aynıdır.
 • Anonim şirket için asgari sermaye, -aksine bir hüküm bulunmadığı sürece- en az 50 bin TL’dir.
 • Anonim şirketlerde taahhüt edilen nakdi payların en az yüzde 25’i, şirket tescili öncesi şirket adına açılan banka hesabına yatırılmalıdır.
 • Anonim şirketlerde en az 1 ortak bulunmalıdır. Anonim şirket ortak sayısında üst sınır yoktur.
 • Anonim şirket ortak sayısı 250’den fazla olursa şirket, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında değerlendirilir.

Anonim Şirket İçin Gerekli Belgeler

Anonim şirket başvurusunda bazı evraklar gereklidir. Bu evrakların ibraz edilmesi ile anonim şirketin bağlı olacağı vergi dairesi de belirlenir. Anonim şirket kurmak için gerekli evraklar şunlardır;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Kurucuların imzaladığı ana sözleşme,
 • Rekabet Kurumu payı makbuzu,
 • Şirketi yetkililerinin imza beyannameleri,
 • Asgari sermayenin yatırıldığı banka dekontu,
 • Ayni sermaye konulmuşsa buna ilişkin talep edilen belgeler.

Anonim şirket başvuru dilekçesinde; şirket unvanı, şirket sermayesi, şirket açılış tarihi, faaliyet kodu (NACE Kodu) yer almalıdır. Başvurunun ardından kurulacak anonim şirketin unvanı ve belgeler uygunluk kontrolüne tabi tutulur.

Limited Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?

Limited şirket; bir ya da daha fazla gerçek veya tüzel kişinin kurabildiği bir şirket türüdür. Limited şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değildir. Ortaklar, taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, şirketin sözleşmesinde belirtilen ek ödemeler ya da yan edimler gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludurlar. 4369 sayılı kanuna göre, ortaklar şirketin kamusal borçları için sermaye payları oranında sorumludur.

Limited şirketlere ilişkin bilinmesi gereken diğer hususlar şunlardır;

 • Limited şirket en az 1 ortakla kurulabilir.
 • Limite şirket ortak sayısı 50 kişi ile sınırlıdır.
 • Limited şirketler halka arz olunamaz.
 • Limited şirketlerde “genel kurul” ve “müdürler kurulu” olmak üzere iki yetkili organ vardır.
 • Limited şirket genel kurulunda tüm pay sahipleri temsil edilir. Genel kurul, şirkete ilişkin önemli arz eden kararların alındığı münhasıran yetkili bir organdır.
 • Limited şirket müdürler kurulu, şirket yönetimi ve temsilinden sorumludur. Bu şirketler tek müdürle yönetilebilir.
 • Limited şirket müdürlerinin Türk vatandaşı ve Türkiye’de yerleşik olma zorunluluğu yoktur.

Peki, limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket kurmak için yapılacak başvuruda gerekli evraklar şunlardır;

 • Şirket müdürleri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • Şirketi yetkililerinin imza beyannameleri,
 • Rekabet Kurumu payı makbuzu,
 • Limited şirket ortaklarının ve müdürlerin ikametgah belgeleri,
 • Ortakların fotoğrafları,

Türkiye’de limited şirket kurmak için gerekli şartlar bakımından yerli ve yabancı yatırımcılar arasında fark yoktur. Limited şirket kurmak için gerekli olan asgari sermaye tutarı 10 bin TL’dir. Asgari sermaye, ortakların pay oranlarına göre 25 TL’nin katları olarak belirlenir. Limited şirket kurulumu için MERSİS sisteminden online başvuru yapılabilir. Ayrıca, limited şirket başvuru dilekçesi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapılabilir.

Türkiye'de Şirket Kuruluşu

Türkiye’de Şirket Kurulumuna İlişkin Bilinmesi Gerekenler

 • Türkiye’de şirket kuruluşu, gerekli belgelerin ilgili kuruma ibraz edilmesinin ardından 1 saat içerisinde tamamlanabilmektedir.
 • Türkiye’de şirket kurmak için gerekli prosedürler arasında harç ödeme bulunmamaktadır; yani şirket kuruluşu harçtan muaftır.
 • Türkiye’de şirket kurulumu için yerel ve yabancı yatırımcılar aynı hak, yükümlülük ve şartlara tabidir.
 • Yurt dışında faaliyet gösteren şirketler, Türkiye’de irtibat bürosu kurabilir; ancak irtibat büroları ticari faaliyette bulunamaz ve fatura düzenleyemez.
 • Türkiye’de şirket kurulumu için şirketi temsil için yetkili olan kişilerin imzalarının ilgili kurum tarafından onaylanması gerekir. Bu işlem Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne yapılmalıdır.
 • Türkiye’de şirket kurmak için şirket sermayesinin yüzde 0,04’ü “Rekabet Kurumu Payı” olarak yatırılmalıdır. Bu işlem, Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ödenebilir.
 • Türkiye’de sermaye şirketleri, belirli ölçütler ve değerler üzerinden bağımsız denetime tabidir.
 • Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, doğrudan şirket kurmayabilir. Bunun yerine Türkiye’deki bir şirketten pay devralabilir.
 • Bir şirketin tasfiyesi, kanunda öngörülen sebepler gerçekleşince söz konusu olabilir. Şirket faaliyetleri, ortakların kararı sonrası sona erer. Şirketin faaliyetlerinin sona erdiği ve tasfiye sürecine girdiği, Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan ettirilmelidir.
 • Bazı şirketler Ticaret Bakanlığı izni ile kurulabilir. Bu şirketlerden bazıları şunlardır; bankalar, finansal şirketler, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, holdingler, döviz şirketleri, depoculuk şirketleri, ihtisas borsası şirketleri, denetim şirketleri, serbest bölge şirketleri…
 • Türkiye’de en yaygın şirket türleri; anonim limited şirketlerdir. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 82’si limited şirkettir. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 13’ü anonim şirkettir. Bu şirketleri yüzde 4 oranla kooperatifler takip etmektedir.
 • Kollektif ve komandit şirketleri içeren şahıs şirketlerinin oranı ise yaklaşık yüzde 1’dir.
AdRES

Mecidiyeköy Yolu Cad. No:18/11 Şişli/İSTANBUL

CKAY Law Firm © 2022. All Rights Reserved.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?