Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aile Hukuku

Aile hukuku, adından da anlaşılacağı üzere ailelerin karşılaştığı hukuki sorunların çözümü, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma ve boşanma davası ile ilgilenen hukuk dalıdır. Aile ile ilgili hukuki sorunların çözümüne ilişkin kanuni düzenlemeler Türk Medeni Kanunu’nun kapsamında yer almaktadır. Evlilikten boşanma davasına, mal rejimi sorunlarından velayete, nafakadan vesayete kadar aile ile bağlantılı her sorunun çözümlenmesi, aile hukuku kapsamına girmektedir. Peki, aile hukuku nedir? Aile hukuku konuları nelerdir? Boşanma davası nedir? Makalemizde aile hukukuna ilişkin temel konuları inceleyebilirsiniz!

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, aile birliği içerisinde yaşanan problemlerin çözülmesi ve aile birliğinin sağlıklı bir şekilde kurulması adına Türk Medeni Kanunu’nda yerini almış hukuki prosedürler bütünüdür. Başka bir ifade ile aile hukuku; aileye ilişkin konularla ilgilenen hukuk dalıdır. Bu hukuk prosedürleri arasında kadın hakları ve çocuk hakları gibi farklı inceleme alanları da yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu, aile hukukun temelini oluşturur. Toplum düzeni ve aile birliğinin korunmasına odaklanan aile hukukuna ilişkin davalarda aile mahkemeleri yetkilidir.

Aile Hukuku Konuları

Aile hukukunun ilgilendiği temel konulardan bazıları şunlardır;

 • Nişanlanma
 • Evlenme süreçleri
 • Boşanma davaları ve prosedürleri
 • Mal rejimleri
 • Aile konutu
 • Soy bağı
 • Evlat edinme
 • Velayet
 • Nafaka hakkı
 • Vesayet
 • Kayyımlık

Aile Hukuku ve Boşanma Davası

Aile hukuku konuları arasında en önemli başlıklardan biri, boşanmadır. Boşanma; evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Boşanmanın gerçekleşmesi ile birçok hukuki konu ortaya çıkmaktadır. Boşanma sonucu müşterek çocukların velayetine yönelik karar tesis edilmesi, nafaka ve tazminat ödemelerine yönelik karar tesis edilmesi, mal rejimi uyarınca mal varlığı paylaşımının gerçekleştirilmesi bu konulara örnek olarak gösterilebilir.

Boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak iki ana başlık altında ele alınmaktadır:

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortak bir karar doğrultusunda evlilik birliğine son vermeleri hususunda iradelerini yansıtarak boşanmalarıdır. Anlaşma boşanma davası öncesi eşler, aralarında mal paylaşımı, nafaka, velayet ve tazminat gibi konularda herhangi bir uyuşmazlık kalmayacak şekilde anlaşırlar. Böylece boşanmanın hukuki sonuçları ile ilgili uzlaşma sağlanmış olur. Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesine göre, anlaşma boşanma kararı veren eşlerin hâkim karşısında iradelerini serbestçe açıklamaları, boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocuklarının olması halinde çocukların durumu konusunda tarafların anlaşmış olmaları şarttır.

Anlaşmalı boşanma şartları şunlardır;

 • En az 1 yıl evli kalmak,
 • Eşlerin anlaşmalı boşanma davası içine mahkemeye birlikte başvurması,
 • Eşlerden birinin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi,
 • Eşlerin boşanma beyanlarını hakim huzurunda sunması,
 • Eşlerin hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünün gerekli hukuki şartları taşıması ve hâkim tarafından kabul edilmesi.

Çekişmeli boşanma nedir?

Çekişmeli boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 161 ila 166. maddelerinde düzenlenen boşanma sebeplerine dayanılan bir dava türüdür. Yetkili mahkemelere yapılan başvuruyla açılan çekişmeli boşanma davası sebepleri şunlardır;

 • Zina,
 • Hayata kast,
 • Kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Küçük düşürücü suç,
 • Haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk etme,
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Boşanma Davasının Sonuçları Nelerdir?

Mahkemede verilen boşanma kararı sonrası ortaya çıkan sonuç, hem eşler hem çocuklar yönünden ele alınır. Buna göre, eşler açısından boşanma davası sonuçları şunlardır;

 • Evliliğin sona ermesi,
 • Eşlerin yeniden evlenebilmesi,
 • Evlenme sonucu kazanılan kişisel durumun değişmesi,
 • Eşler arasında miras hukuku sebebiyle ortaya çıkan hakların sona ermesi,
 • Zamanaşımı sürecinin başlaması.

Çocuklar açısından boşanma davası sonuçları ise şunlardır;

 • Velayet süreci,
 • Çocuk ya da çocuklarla kişisel ilişkiler,
 • Çocuğa nafaka bağlanması.
Aile Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aile hukukuna ilişkin bilinmesi gereken bazı hususlar şunlardır;

 • Aile hukukuna ilişkin konularda Türk Medeni Kanun çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkeme, aile mahkemesidir.
 • Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde aile hukuku konuları ile ilgilenen ya da bu konuda görevli ve yetkili olan mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir.
 • Aile konutu, evli çiftin yaşam alanıdır. Bu konut, eşlerin rızası olmadan kiraya verilemez, satılamaz, ipotek edilemez. Eşlerin aile konutu üzerindeki haklarını koruyabilmeleri için bu haklarını tapu müdürlüğü nezdinde şerh ettirmeleri veya mahkemeden aile konutu şerhi işlenmesini talep etmeleri önemlidir.
 • Zina ya da aldatma, evlilik kurumunu temelden sarsan ve yıkılmasına sebep olan bir fiildir. Aile hukukuna göre zina sebebiyle boşanmak isteyen eş, aldatma fillini hukuka uygun şekilde ispatla yükümlüdür.
 • Akıl hastalığı, boşanma sebeplerinden biridir. Bu durumda anlaşma boşanma söz konusu olamaz. Akıl hastalığının sağlık raporu ile tespiti durumunda boşanma davası açılabilir.
 • Evlilik birliğini temelden sarsan bazı eylemler için de boşanma davası ikame etme yolu da açılmıştır. Bu durumda diğer eş boşanma davası açarak evlilik birliğinin sona erdirilmesini talep edebilir.
CKAY Law Firm Aile Hukuku Hizmetleri

CKAY Law Firm olarak aile hukuku alanına giren konularda profesyonel hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktayız. CKAY olarak toplumun temelini oluşturan aile kurumunun kurulmasında, sonlandırılmasında ve sonlandırılmasından sonra ortaya çıkan sorunlarda hukuki hizmet sunuyoruz. Aile hukukuna giren konularda verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlar;

 • Boşanma davalarının düzenli takibi,
 • Evlenme gerçekleşmeden önce evlilik sözleşmesi hazırlanması,
 • Evlilik işlemleri,
 • Boşanma süreçleri,
 • Çocukların velayeti,
 • Nafaka süreçleri ve icrası,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
 • Soy bağı davaları,
 • Boşanma sonrası mal varlığı paylaşımı,
 • Velayet, vesayet ve nafaka davaları,
 • Hükümlere aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Evlat edinme davalarının takibi,
 • Evlilik sözleşmeleri (mal rejimi) danışmanlığı
 • Aile mahkemelerinde uyuşmazlık davaları
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi…

Aile hukuku, toplumun yapısının korunması için önemli bir müessesedir.  Aileyi ilgilendiren farklı konularda ortaya çıkan uyuşmazlıkları adil ve hukuki bir çerçevede çözüme kavuşturulması, hem bireylerde hem de toplumda güven tesis eder. Aile hukuku, bu güvenin sağlanması için önemli bir rol üstlenir. Aile hukuku çerçevesinde ele alınan konuların temel amacı, bireylerin haklarının korunmasıdır. CKAY Law Firm, aile hukuku alanında sağladığı hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerine ihtiyaçlarını uygun adil çözümler sunuyor!

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?