Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tüketici Hukuku

Ürün ya da hizmetlerden ihtiyaç amacıyla faydalanan gerçek veya tüzel kişiler, genel olarak “tüketici” olarak tanımlanır. Tüketici hukuku, gerçek veya tüzel kişi olan tüketicilerin haklarını korumayı amaçlayan kanun, yönetmelik ve hukuki konuları içeren geniş bir kavramdır. Tüketici Hakem Heyeti başvurusundan tüketici davalarına kadar tüketici odaklı birçok konu, tüketici hukukunun alanına girer. Peki, tüketici nedir? Tüketici Hakem Heyeti nedir, ne iş yapar? Tüketici Hakem Heyeti başvurusu nasıl yapılır? Bu ve benzeri soruların cevapları için makalemizi inceleyebilirsiniz!

Tüketici Nedir?

Tüketici hukuku, gerçek veya tüzel kişi olan tüketicileri koruyan hukuki prosedürleri ifade eder. Peki, tüketici nedir? Tüketici; bir ürün ya da hizmeti satın alan ve bunları kullanan veya tüketen kişileri ifade eden bir terimdir. Kısaca ürün ya da hizmetten ihtiyaçlara göre faydalanan kişilerdir.

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici hukuku, tüketicilerin haklarını, ekonomik çıkarlarını ve sağlığını korumaya yönelik düzenlemeleri kapsamı altına alan hukuk dalıdır. Daha farklı bir ifadeye göre, tüketici hukuku; tüketicilerin haklarına odaklanan yasal bir çerçevedir. Tüketicilerin uğrayabileceği zararların engellenmesi ve çeşitli sebeplerle uğradıkları zararların tazmin edilmesi gibi konularla ilgilenir. Tüketici haklarına ilişkin koruyucu ve eğitici politikalar oluşturulmasını sağlayan bu hukuk dalı, gerçek ve tüzel kişilerin bu yönde teşvik edilmesine de katkı sunar. Tüketici bilinci oluşması, tüketicinin haklarını öğrenmesi, tüketicinin sağlığı tehdit eden ürünler veya hizmetler hakkında ilgili mercilere başvuru yapması gibi çok geniş bir çerçevede tüketici haklarını korumayı amaçlayan tüketici hukuku, Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapılması, maddi ve manevi tazminat davası açılması, tüketici sağlığını koruyucu önlemler alınması gibi birçok konuda tüketicinin haklarını korumayı amaçlayan esaslar ve uygulamalar içerir.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir, Ne İş Yapar?

Tüketiciler ve satıcılar arasında yaşanan ihtilaflar özellikle günümüzde sık rastlanır hale gelmiştir. Bu durumun sık rastlanır bir hale gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de online alışverişler de yaşanan artışlardır. E-ticaret başta olmak üzere farklı iş modelleri ile satılan ürün veya hizmetler nedeniyle ayıplı ürünler ile karşılaşarak mağdur olan tüketicilerin korunması için çeşitli hukuki mekanizmalar kurulmuştur. Bu mekanizmalardan en önemlisi Tüketici Hakem Heyeti’dir. Peki, Tüketici Hakem Heyeti nedir?

Tüketici Hakem Heyeti ya da kısa adı ile “THH”, tüketici (alıcı) ile satıcı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için dava yolundan önce başvurulan hukuki mercidir. Ayıplı bir ürün ya da hizmet satan bir satıcının mağdur ettiği alıcı (tüketici), mağduriyeti giderilmediği takdirde Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapabilir. Tüketicilerin haklarının korunmasına odaklanan Tüketici Hakem Heyeti, anlaşmazlıkların veya mağduriyetlerin giderilmesini sağlayan oldukça işlevsel bir merciidir. Tüketici Hakem Heyeti kararları, alıcı ile satıcıyı doğrudan bağlayan ilam niteliğinde kararlar olup işbu kararların taraflarca yerine getirilmesi zorunluluk teşkil etmektedir. Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararların gereğinin taraflarca yerine getirilmemesi halinde bu kararlara dayanarak “ilamlı icra takibi” sürecine geçilir.

Tüketici Hakem Heyeti’ne ilişkin bilinmesi gereken diğer bazı hususlar şunlardır;

 • Tüketici Hakem Heyeti ile ilgili esaslar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.
 • Tüketici Hakem Heyeti, il ve ilçe hakem heyetleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
 • Tüketici Hakem Heyeti bünyesinde bir başkan, dört üye ve bir raportör görev almaktadır.
 • Tüketici Hakem Heyeti kararları itiraza açıktır. Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itirazlar tüketici mahkemelerine yapılmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Herhangi bir sebeple mağdur olan tüketiciler, Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yaparak mağduriyetinin giderilmesini talep edebilir. Tüketici Hakem Heyeti başvurusu, tüketicinin ikamet adresinin bulunduğu yerindeki THH’ye yapılır. Tüketici Hakem Heyeti olmayan yerlerde THH başvurularının nereye yapılacağı, Tüketici Hakem Heyeti tarafından karara bağlanacak yönetmelikle tespit edilir. Peki, Tüketici Hakem Heyetine başvuru nasıl yapılır? Tüketici Hakem Heyeti başvuru dilekçesi bizzat, posta yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir. Uyuşmazlık konusuna ilişkin dilekçe ile tüketicinin mağduriyetini ispat edecek deliller de Tüketici Hakem Heyeti başvurusu ekinde sunulmalıdır. Tüketici Hakem Heyeti başvurusu en geç altı ay içinde karara bağlanır. İhtilafın durumuna göre THH, karar süresini en fazla altı ay daha uzatabilir.

Cayma Hakkı Nedir?

Cayma hakkı, tüketici haklarının korunması amacıyla uygulanan bir düzenlemedir. Buna göre, tüketici satın aldığı bir ürünü 14 gün içerisinde koşulsuz olarak iade etme hakkına sahiptir. Tüketicinin kanun ile korunmuş bu hakkına “cayma hakkı” denilmektedir. Kanunda bazı durumlarda cayma hakkı 7 gün olarak belirlenmiş olsa da genel olarak e-ticaret satışlarında veya online alışverişlerde tüketiciye 14 gün içinde cayma hakkı tanınmaktadır.

Tüketicilerin cayma hakkına sahip olduğu durumlar şunlardır;

 • Mesafeli sözleşmeler,
 • Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri,
 • Taksitle satış sözleşmeleri,
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri,
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri,
 • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler,
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler…

CKAY Law Firm Tüketici Hukuku Hizmetleri

CKAY Law Firm, tüketicilerin taraf olduğu hukuki süreçlerde profesyonel destek sağlamaktadır. CKAY kadrosu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu gibi tüketicilere ilişkin esasların yer aldığı kanunlara ve yönetmeliklere hakimdir. Tüketici Hakem Heyeti ve tüketici mahkemelerinde görülen davalarda çözüm odaklı hizmet vermektedir.

CKAY Law Firm tarafından tüketici hukukuna ilişkin verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Tüketici hukuku mevzuatının incelenmesi ve takibi,
 • Tüketici Hakem Heyeti başvuruları ve diğer işlemler,
 • Tüketicinin şikayetlerine hukuki çözümler geliştirmek,
 • Satıcı ile alıcı arasında arabuluculuk,
 • Sulh görüşmelerinin protokole bağlanması,
 • Ayıplı mal ya da kusurlu hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Tüketici ve ticaret mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü.
 • THH’nin parasal sınırlarını aşan konularda uyuşmazlığın çözümü için tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, bir tüketicinin satıcıdan aldığı ürün veya mal ayıplı çıkması durumunda sözleşmeden cayma, satış ücretinden indirim isteme, ücretsiz onarım ve ayıplı malın misli ile değiştirilmesi hususunda müzakere görüşmeleri gerçekleştirilmesi,

CKAY Law Firm’in uzman hukuk kadrosunun tüketici haklarına korumaya yönelik hizmetlerinden faydalanmak için hemen irtibata geçin!

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?