Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava, herhangi bir olay, uyuşmazlık veya hukuki konularla ilişkili her vatandaşın yargıya başvurma hakkıdır. Dava açan taraf, “talep sahibi” ya da “davacı” olarak adlandırılır. Dava açılan ya da dava edilen taraf ise, “davalı” olarak adlandırılır. Dava, bir uyuşmazlığın çözüm müessesi olabilir. Bununla birlikte, davaya konu olabilecek olay veya konu, uzlaşma müessesi ile davaya gerek kalmadan çözülebilir. CKAY Law Firm olarak dava ve uyuşmazlık çözümü süreçlerinde aktif olarak rol alıyoruz. Peki, dava nedir? Dava hakkı nedir? Dava nasıl açılır? Uyuşmazlık nedir? Uyuşmazlık çözümü süreci nasıl başlar? Bu soruların cevapları ve daha fazlası için makalemizi inceleyebilirsiniz!

Dava Nedir?

Dava, Türk Dil Kurumu’nda (TDK), “Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma” olarak tanımlanır. Bir yargı süreci olan dava, bir hakkın korunmasıdır. Yargılamada taraflar bizzat kendilerini temsil edebilir ya da avukatları aracılığı ile temsil edilebilirler. Dava sürecinde taraflar her tür kanıtı bunmakla yükümlüdür. Dava açan taraf, davasını ortaya koymak için tanık çağırabilir. Burada temel amaç, mahkeme heyetini ya da hakimi iddiasında ikna etmektir. Bir davanın iki tarafı vardır: davacı ve davalı. Dava açan kişiye “davacı”; dava açılan kişi “davalı” olarak tanımlanır.

Dava Hakkı Nedir?

Dava hakkı, bir hak sahibinin talebi ile ilgili sonuç alamadığında ya da talep etmenin yarar sağlamayacağına karar verdiğinde hakkını almak ya da korumak için yargı yoluna başvurma hakkıdır. Başka bir ifadeyle; hak sahibinin yargı yoluna başvurma hakkında “dava hakkı” denir. Dava hakkı, anayasada, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” hükmü ile sabittir.

Kimler Dava Açabilir?

Hukuk sistemine göre her vatandaş herhangi bir uyuşmazlık çözümü için dava açma hakkına sahiptir. Davacı yani daha açan gerçek veya tüzel kişi, dava açtıktan sonra mahkemede kendinin temsil edebilir ya da kendini temsil etmesi için bir avukatla anlaşabilir. Dava açmak için avukat zorunluluğu yoktur; ancak avukatlar ilgili dava ile ilgili teknik ve hukuki konuları bildiği için davanın lehte sonuçlanmasına katkı sağlar.

Dava Nasıl Açılır?

Hayatta birçok sorunla karşılaşabiliriz. Hakların ihlal edilmesi, alacağın ödenmemesi, haksız işten çıkarma, darp ve yaralama gibi birçok konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ya da suçlu olduğu düşünülen kişi, kişiler ya da kurumların cezalandırılması için farklı amaçlarla dava açılabilir. Dava, bir uyuşmazlık çözümü için açılır. Peki, bir yargılama süreci olan dava nasıl açılır? Birçok dava öncesi uzlaşma müessesesi vardır. Taraflar arasında yapılacak uzlaşma görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa dava açmaya gerek kalmaz. Uyuşmazlık çözümünden sonuç alınamamışsa taraflara dava açma hakkı yani yargıya başvurma hakkı doğar. Anayasa’nın 36. maddesine göre her vatandaşın dava açma hakkı vardır. Dava açmak için avukat ile anlaşılabilir ya da davacı kendisi dava açabilir. Hukuki prosedürlerle uğraşmak istemeyen ya da hukuki konulara vakıf olmadığı için davadan olumlu sonuç alamayacağını düşünen kişiler, avukat ile dava açma yoluna gidebilir. Dava açmak için dava dilekçesi hazırlanması ve gerekli mahkeme harçlarının yatırılması yeterlidir. Dava dilekçesi ile ilgili mahkemeye başvuru yapıldığında dava süreci başlamış olur.

UYAP’tan Dava Nasıl Açılır?

UYAP’tan dava nasıl açılır sorusu, dava açma süreçlerinde sık karşılaşılan sorulardan biridir. UYAP’ta dava açmak için elektronik imza sertifikası gerekir. UYAP sisteminde “dava açma” kategorisinden UYAP uyumlu belgelerle dava dilekçesi ve ekleri sisteme yüklendiğinde dava açma süreci başlamış olur. UYAP’ta dava açma harçları veya diğer ödemeler kredi kartı ile yapılabilir. Bu işlemlerin ardından dava esas numarası, duruşma tarihi ve duruşmanın yapılacağı mahkeme gibi bilgiler UYAP üzerinden bildirilir.

Uyuşmazlık Nedir?

İnsanlar arasındaki ilişkilerde herhangi bir konuda uyuşmazlık ortaya çıkabilir. Bazen bir borç bazen de bir hak konusunda yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için yargı yolu açıktır. Ancak, dava öncesi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da vardır. Tarafsız üçüncü bir taraf, uyuşmazlık çözümü için devreye girer. Böylece uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için çözümler üretilebilir. Alternatif çözüm yöntemleri, mahkemelerde yargılama öncesi uyuşmazlık çözümü için başvurulan bir müessesedir. Bu müessese, uyuşmazlıkların dava hakkı ile çözümlenmesi yerine, tarafların kendi iradeleri ile uzlaşmasını hedefler.

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Nedir?

Uyuşmazlık, her zaman her kişi için her konuda geçerli olabilir. Uyuşmazlıklara son vermek, toplumsal barışı koruyan bir durumdur. Bu sebeple insanlar arasındaki ilişkilerde dava tahkim yolu yerine alternatif uyuşmazlık çözümü sistemleri vardır. Alternatif uyuşmazlık çözümü, yargılama sisteminin bir alternatifi değildir. Buradaki amaç, uyuşmazlık çözümü için yargı sistemini devre dışı bırakmak değildir. Alternatif uyuşmazlık çözümü, devletin yargı yetkisine zarar vermeden uyuşmazlıkları kolay bir şekilde çözmeyi hedeflemektedir. Başka bir ifade ile uyuşmazlık çözümü; hukuki anlaşmazlıklarda taraflara, üçüncü bir tarafın destek vermesi ve tarafların karşılıklı iradelerini kullanarak, uyuşmazlıklarda anlaşması ve nihayet uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını temin etmektir.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk müessesesi, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme sürecine taşınmadan çözüm yönteminin belirlenmesini temin eden bir kurumdur. Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı avukatlar arabuluculuk yapabilir. Arabulucu, arabuluculuk sürecinde müvekkilini temsil eder ve arabuluculuk görüşmelerini temin eder. CKAY Law Firm olarak her türlü uyuşmazlık çözümü için arabuluculuk hizmetleri veriyoruz.

CKAY Law FIrm Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

CKAY Law Firm, koruyucu ve önleyici hukuki risk yönetimi ve danışmanlığı, tahkim, arabuluculuk ve dava uyuşmazlık hizmetleri sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası her türlü yargılama ve tahkim yolu süreçlerinde gerekli takiplerde tecrübe sahibi bir ekiple hizmet veriyoruz. Dava tahkim ve uyuşmazlık çözümü alanında farklı alanlarda hizmet sağlamaktayız. Ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar başta olmak üzere farklı hukuki konularda dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmetleri veriyoruz.

CKAY Law Firm dava tahkim ve uyuşmazlık çözümü alanlarında sağladığı hizmetlerden bazıları şunladır;

  • Ticari uyuşmazlıklar,
  • Tüketicinin korunması,
  • Fikri sınai mülkiyet hakları,
  • Gayrimenkul uyuşmazlıkları,
  • Vergi uyuşmazlıkları,
  • Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,
  • Alacakların dava yoluyla tahsili.

Dava tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmetlerimizde müvekkillerimize gerekli danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Uyuşmazlıkların çözülememesi durumunda gerekli dava tahkim süreçlerinde destek sağlıyoruz. Ayrıca, hukuki, ticari ve finansal risklere karşı mümkün olan en iyi çözümü sunmayı hedefliyoruz. Dava tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmetlerimizde alanında uzman avukatlarımız hizmet vermektedir. Ticari davalardan iş davalarına, ceza davalarından icra davalarına kadar her türlü dava ve uyuşmazlık çözümü için müvekkillerimize hizmet veriyor, sürece değer katıyoruz!

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?