Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Litigation is the right of every citizen to apply to the judiciary regarding any event, dispute or legal issue. The party suing is called the “claimant” or “plaintiff”.

Dava, herhangi bir olay, uyuşmazlık veya hukuki konularla ilişkili her vatandaşın yargıya başvurma hakkıdır. Dava açan taraf, “talep sahibi” ya da “davacı” olarak adlandırılır.

03

In society, debt collection processes are on the agenda for real or legal persons who do not pay their debts due to the fact that monetary receivables and receivables between people often lead to disputes.

İcra ve İflas Kanunu’nda, vadesi geldiği halde ödenmeyen borçların tahsil edilmesi için icra ve iflas hukukuna ilişkin düzenlemeler mevcuttur.

05

Law is the basic element of social life. Globalization requires compliance with the rules of law in force in all activities, from individual law to the law of states.

Ulusal ve uluslararası sözleşmeler, küreselleşen dünyada çağdaş toplumların sürdürülebilirliği için önemlidir. CKAY Law Firm, ulusal ve uluslararası sözleşmeler hukuku alanında profesyonel destek sağlıyor.

07

Corporate consultancy and corporate legal consultancy an important legal role for the sustainability and efficiency of companies.

Kurumsal danışmanlık ve kurumsal hukuki danışmanlık, şirketlerin sürdürülebilirliği ve verimliliği için hukuki açıdan önemli bir rol üstlenmektedir.

09

Family law, as the name suggests, is a branch of law that deals with the solution of legal problems faced by families.

Aile hukuku, adından da anlaşılacağı üzere ailelerin karşılaştığı hukuki sorunların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

11

Consumer law is a broad concept that includes laws, regulations and legal issues aimed at protecting the rights of consumers who are natural or legal persons.

Tüketici hukuku, gerçek veya tüzel kişi olan tüketicilerin haklarını korumayı amaçlayan kanun, yönetmelik ve hukuki konuları içeren geniş bir kavramdır.

AdRES

Mecidiyeköy Yolu Cad. No:18/11 Şişli/İSTANBUL

CKAY Law Firm © 2022. All Rights Reserved.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?