Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) NEDİR?

 Kişilerin tam ve sağ doğumu ile kişiler hukuku, kişinin vefatı ise miras hukuku hükümlerinin doğmasına ve uygulanmasına zemin oluşturacaktır. Tereke, kanun gereği mirasçılara intikal eder ancak terekenin mirasçılara geçmesi ilgili mirasçının direkt tereke üzerinde tasarrufta bulunmasına yol açmaz bu noktada “veraset ilamı” olarak da bilinen mirasçılık belgesinin alınması gerekir.

Veraset İlamı Nedir?

Herhangi bir hasım göstermeksizin sulh hukuk mahkemesinden istenen, ilgilinin mirasçı olduğuna karine teşkil eden, çekişmesiz yargı kategorisine giren ve bu yargılama sonunda ilgili mahkeme tarafından verilen belgeye veraset ilamı denir. Mirasçıların mirasçılık sıfatlarını ispat etmelerine ve bu sıfatla terekede yer alan mal ve haklar üzerinde tasarrufta bulunmalarına hizmet eder. Belge ilam niteliğinde olmayan resmi bir belgedir. Kesin hüküm teşkil etmediğinden geçersizliği her zaman ileri sürülebilen, aksi ispat edilinceye kadar mirasçılık açısından karine oluşturan belgedir.

 Veraset İlamını Kimler Alabilir?

Hak ehliyetine sahip olan ve murisin ölüm anında hayatta olan mirasçılar ile mirastan yoksun olmayanlar miras hakkına sahiptir. Mirasçının yabancı ve Türk vatandaşı olması önem arz etmez. Mirasçı olabilmek için gerçek veya tüzel kişi olunması gerekir. Her ne kadar gerçek veya tüzel kişi arasında bir farklılık olmasa da tüzel kişinin mirasçılık sıfatını kazanması için kuruluş senedinde mal edinmelerine imkân sağlanılmış olması gerekiyor. Bu da uygulama da murisin iradesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, vasiyet alacaklısı, miras bırakanın alacaklıları, mirasçılık belgesi almak üzere yetki verilen kişiler ve mirasçılık sıfatını kaybedenler veraset ilamı alabilecek kişilerdir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Bu belgeyi talep edebilmek için aranan şartlar şunlardır:

  • Miras bırakanın ölmüş ya da gaip olduğuna karar verilmiş olması
  • Mirasçı olunması ve tüm mirasçıların bilinmesi
  • Mirasçıların tasarruf yetkilerinde herhangi bir kısıtlamanın mevcut olmaması
  • Mirasta herhangi bir itirazın bulunmaması

Vefat etmiş olan yakınlarından intikal yoluyla kendilerine geçen mal ve hakları tescil ettirmek adına alınan veraset ilamları, sulh hukuk mahkemelerine yapılacak başvurular sonucu alınabilirken, kanunda yapılan bir değişiklikle, noterlere de veraset ilamı çıkarabilme yetkisi verilmiştir.

Veraset İlamı Ne Zamana Kadar Alınmalı, Cezası Var Mı?

Veraset ilamı almak herhangi bir süreye tabi olmasa da mirasçılara muris tarafından herhangi bir taşınmaz malın miras olarak kalması durumunda, mirasçıların 3 ay içerisinde veraset ilamını çıkarması gerekmektedir çünkü kendisine veraset ve intikal yolu ile taşınmaz mal kalan kişilerin vergi mükellefi olmaktadır. Dolayısıyla kendisine herhangi bir taşınmaz mal kalan mirasçının ilk 3 ay içerisinde veraset ilamını çıkararak veraset ve intikal vergisi için emlak beyanında bulunması gerekmektedir. Bu nedenle veraset ilamı almayıp veraset ve intikal beyannamesi vermeyen kişiler cezai durumlarla karşılaşabilmektedir. 

Veraset İlamı İptali Nedir?

Farklı mirasçıların veraset ilamını farklı kurumlardan alması, mirasçıların eksik ya da fazla olması gibi sebeplerle veraset ilamı hukuka aykırı olabilir. Mirasçılık belgesi, gerçeğe aykırı olarak oluşturulmuşsa veraset ilamı yukarıda da belirtildiği üzere mirasçılık hakları için kesin nitelik taşımayacağından bu belgenin iptali için dava açılması ve belgenin geçersizliğinin ileri sürülmesi mümkündür. Ancak bu davada, davalı olan kişi ölen kişi olduğundan dolayı hasımsız olarak açılır. Veraset ilamındaki mirasçılara bölünen malların yanlış olduğunu düşünen veya bir usulsüzlük olduğundan şüphelenen mirasçılar tarafından açılır. Açılan davada tek bir mirasçının davalı konumunda olması söz konusu değildir, tüm mirasçılar davalı konumunda olur. Dava süreci iptal nedenine bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Görüldüğü üzere veraset ilamı almak önemli süreç yönetimini gerektirmekte olup yanlış hazırlanan evrak hak kayıplarıyla sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle daha detaylı bilgiye ulaşmak için CKAY ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

AdRES

Mecidiyeköy Yolu Cad. No:18/11 Şişli/İSTANBUL

CKAY Law Firm © 2022. All Rights Reserved.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?