Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uzun Dönem İkamet İzni

İkamet izni çeşitlerinden biri olan uzun dönem ikamet izni, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda 42.-45. maddeleri arasında ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik 40.-43. maddelerinde düzenlenmiştir. İkamet izni çeşitleri en fazla 4 kere uzatabileceğinden Türkiye’de uzun süre kalmak isteyen yabancıların bu ikamet izni türüne başvurabilmesi mümkündür. Bu ikamet izninde herhangi bir süre sınırı olmadan Türkiye’de kalma imkanını verdiğinden süresiz ikamet izni de denir.

Uzun Dönem İkamet İzni Alabilecek Yabancılar Kimlerdir?

Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu 42. maddesine göre: Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır. Bu sayılan gruplara dahil olmamak ve Türkiye’de kesintisiz en az 8 yıl kalmış ya da Bakanlığın belirlediği şartlara uyan yabancılara Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Şartlar, ilgili kanunun 43. maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartların sağlanması gerekmektedir:

  1. Kesintisiz olarak en az 8 yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),
  2. Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,
  3. Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,
  4. Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
  5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)

Kesintisiz 8 yıl süresinin hesaplanmasında zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık gibi nedenler dışında 1 yılda 6 ayı geçen veya son 5 senede 1 yılı geçen yurtdışında kalma sürede kesinti yaratır. Süreye dahil edecek izinler ise tüm ikamet izni süreler olmakla beraber öğrenci ikamet izin süresinin yarısı süreye katılır.

Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar

İlgili Kanunun 44. maddesine göre uzun dönem ikamet izni sahiplerinin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ayrıca askeri görev, kamu görevlerine girme, muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Uzun Dönem İkamet İzninin İptali

Uzun dönem ikamet izninin hangi hallerde iptal edileceği ilgili kanunun 45. maddesinde düzenlenmiştir.

  • Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
  • Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir.

Uzun dönem ikamet izninin iptali Bakanlık onayıyla valilikler tarafından yerine getirilir. İptal nedenlerinden ilki nedeniyle izni iptal edilmiş olanlar diğer ikamet izni için başvuramazlar. Sonradan iptal etme dışında, başvuru sırasında ret ile sonuçlanma gerekli şartların sağlanmadığı anlamına gelmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni İptal Edilen Yabancıların Tekrar Yapacakları Başvurular

Bu husus ilgili Yönetmelikte 43. maddesinde düzenlenmiştir. Yukarıda bahsedilen iptal nedenlerinden ikincisi nedeniyle ikamet izni iptal edilmiş olanlar uzun dönem ikamet izni için tekrar başvurabilirler. Başvuru, yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru usulüne göre yapılır. Bu tür başvuru öncelikli değerlendirilir ve bir ay içinde sonuçlar.

Değerlendirme sırasında dikkat edilen hususlar maddede şu şekilde sıralanmıştır: Türkiye’de yerleşmek amacıyla kalma iradesi, Türkiye’de yakınlarının bulunup bulunmadığı, taşınmaz mal varlığı, aktif iş ve çalışma ilişkileri, Türkiye ile olan sosyal-ekonomik ve kültürel bağları. Bu başvuru sırasında da yukarıda sayılan izin için gereken şartlar tekrar kontrol edilir fakat kesintisiz 8 yıl kalma şartı artık aranmaz.

Valilik tarafından yapılan değerlendirme sonucu Bakanlığa iletilir. İznin verilmesi için son aşamada Bakanlığın onayı gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izni başvurusuna ilişkin uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz!

AdRES

Mecidiyeköy Yolu Cad. No:18/11 Şişli/İSTANBUL

CKAY Law Firm © 2022. All Rights Reserved.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?