Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TÜRKİYE’DE OTURMA İZNİ

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de oturma izni alabilmek için müracaatta bulunmaktadır. Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle de her sene yabancılar, burada çalışmak ve yaşayabilmek için oturma izni nasıl alınır sorusunun yanıtını aramaktadır. Yabancılar için Türkiye’de oturma izni, Uluslararası Koruma Kanunu‘na göre Türkiye’de oturmak için verilen yetki belgesi anlamına gelmektedir. Yabancı uyruğa sahip kişilerin burada ikamet edebilmesi için muhakkak bu belgeye sahip olmaları zorunludur.

Oturma izni, yetkili makamlarca yabancı uyruklu kişilere belirli bir süre ve belirli bir lokasyonda yaşama imkânı tanımaktadır. Toplumun içinde bulunduğu kamu ve kuruluşların düzeninin sağlanması ve korunması için gerekli görülen oturma izni, yabancı uyruklu kişilerin müracaat etmesi ile başlayan bir süreçtir. Kişiler, gerekli belgeleri sunar ve eğer uygun bulunursa oturma iznini alabilirler. Oturma izni sınıfında bulunan kategoriler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30. Maddesine göre düzenlenmektedir.

Türkiye’de oturma izni alan kişiler ileride vatandaş olmak da isteyebilirler. Şartları yerine getirenlere Türk Vatandaşlığı da verilebilmektedir. Vatandaş olabilmek için milliyet, doğum yeri ve kültür gibi bazı gereklilikler aranır ve kişilerden gerekli evrakları, başvuruyu temin etmesi istenir.

TÜRKİYE’DE OTURMA İZNİ ÇEŞİTLERİ

Türkiye’de farklı çeşitlerde oturma izinleri mevcuttur. Bunlar kısaca şu şekilde belirtilebilir;

 • Türkiye’de kısa dönem oturma izni
 • Türkiye’de aile ile alınan oturma izni
 • Türkiye’de öğrenci olarak alınan oturma izni
 • Türkiye’de uzun dönem oturma izni
 • Türkiye’de kişisel oturma izni
 • Türkiye’de mülteciler için oturma İzni.

Şeklinde sıralanabilmektedir. Aileler ve kişiler için verilen kısa ve uzun dönem oturma izinlerinin şartları ve kategorilerinin belirli kriterleri mevcuttur. Bunlar Türkiye’de yapacağı işe ve sahip olduğu özelliklere göre farklılık göstermektedir.

Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni

Yabancı uyruklu kişiler için verilen oturma izinlerden ilki kısa dönem izindir.  Yabancıların Türkiye’de kısa dönem oturma izni alabilmesi için aşağıdaki kriterleri eksiksiz bir biçimde yerine getirmesi gereklidir;

 • Türkiye’de kalmak için geçerli bilgilerini ve belgelerini eksiksiz bir biçimde beyan etmek,
 • Kanunun 7’nci maddesi uyarınca Türkiye’ye girişi yasak yabancı kategorisinde yer almamak,
 • İnsani olarak sağlık ve güvenlik koşullarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,
 • İstenmesi durumunda vatandaşı oldukları veya yaşadıkları ülkedeki yetkili makamların düzenlendiği adli sicil kayıtlarını gösteren belgeyi beyan etmek,
 • Türkiye’de kalmayı planladıkları adresin ayrıntılarını belirtmek

Şeklinde şartların yerine getirilmesi beklenmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzni Çeşitleri

Türkiye’de oturma izni hakkını kısa dönem olarak kullanmak isteyenler için farklı kategoriler mevcuttur. Bunları inceleyecek olursak;

 1. Türkiye’de Taşınmaz Mülkü Olan Yabancılar

Türkiye’de kısa dönem oturma iznine başvurabilecek kriterlere sahip olmanın yollarından birisi taşınmaz mülkün olmasıdır. Taşınmaz mülke sahip yabancılar oturma tezkeresini talep etmeleri durumunda burada kalacaklarını belirtmeleri gereklidir. Bu kişiler, aile bireylerinin Türkiye’de bulunan taşınmaz mülk üzerinde hakkı varsa, bu bağlamda yabancı kişinin aile bireyleri de kısa dönem oturma izni başvurusunda bulunabilecektir.

 • Türkiye’de Turizm Amaçlı Oturacak Yabancılar

Türkiye’ye turistik ziyaret amacıyla gelmeyi planlayan yabancıların kısa dönem oturma izni başvurusunda bulunabileceği bilinmektedir. Burada kalınacak yerin adresi ve ne kadar süre kalacağını beyan etmesi dahilinde başvuruda bulunabilirler.

 • Türkiye’de Ticari Bağlantı Kuracak ve İş Yapacak Yabancılar

İş yapmayı ve burada ticari amaçla bulunmayı hedefleyen yabancılar Türkiye’de üç aydan fazla oturma izni istedikleri durumlarda kişinin bu durumu kanıtlaması veya davet mektubu ile başvuruda bulunması talep edilir.

 •  Türkiye’ye Bilimsel Araştırma Hizmeti İçin Gelen Yabancılar

Türkiye’ye akademik alanlarda çalışma ve araştırma yapmak için gelen yabancıların, öğrenim gördükleri üniversiteden Türkiye’de öğrenci oturma izni veya Türkiye’de çalışma izni almak için başvurmaları gerekiyor.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Yabancılar

Kuzey Kıbrıs’tan gelen yabancılar burada beş yıl süreye kadar oturma izni alabilmektedir.

 • Türkiye’de Yatırımda Bulunacak ve Yabancı Eşleri ile 18’den Küçük veya Bakıma Muhtaç Yabancı Çocuğu Olan Yabancılar

Bu amaca yönelik başvuruda bulunan yabancılar beş yıla kadar Türkiye’de oturma izni alabilirler. Yabancıların ülke ekonomisine katkıda bulunmaya teşvik olması için genel olarak oturma izinlerinde kolaylık sağlanmaya yönelik yeni yasalar yürürlüğe girmiştir.

 • Türkiye’de Eğitim Amacıyla Gelen Yabancılar

Bu amaçla gelen yabancılara bir yıldan fazla oturma izni verilmemektedir. Gelen kişilerin maddi durumlarının yeterliliğini kanıtlaması istenmektedir.

Genel olarak başvuruda bulunabilecek kişiler bu şekilde sıralanabilmektedir. Ayrıca aileler için de kısa dönem oturma izni almak mümkündür. Türk vatandaşlarına ve yabancıların yabancı eşlerine ve çocuklarına aile oturma izni verilebilmektedir. Bu izinler aile fertleri için üç yıl ile sınırlıdır. Aile bireylerinin sahip oldukları bütünlüğün bozulmaması için aile fertlerine izin verilmektedir. Genellikle alabilecekleri ikamet türü kısa dönem olmaktadır.

Türkiye’de Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye’de süresiz olarak verilen oturma iznine uzun dönem ikamet izni adı verilir. Bu izne sahip olabilmek için gerekli şartlar mevcuttur. Bunlara kısaca bakacak olursak;

 • Türkiye’de sahip olduğu oturma izni ile sekiz sene boyunca kesintiye uğramadan yaşamış olmak. (Öğrencilik süresinin yarısı hesaplanırken eklenmektedir)
 • Oturduğu süre zarfınca üç yıl içerisinde herhangi bir yardım almamış olmak.
 • Kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabilecek düzeyde bir gelire sahip olmak
 • Sağlık sigortasına sahip olmak ve bu sigortanın geçerliliğinin olması
 • Kamu anlayışının düzenini ve huzurunu bozacak bir sabıkaya sahip olmamak.

Bu şartları genel olarak sağlayan kişilere uzun dönem oturma izni imkânı verilmektedir. Türkiye’de oturma izni alan kişiler süresiz olarak burada yaşama imkanına sahiptirler.

Türkiye’de uzun dönem ikamet hakkına sahip olan kişiler için tanımlanmış bazı ayrıcalıklar ve haklar tanınır. Bunlar şu şekildedir;

 • Yabancı uyruklu kişiler ülkemizde yapılması zorunlu askerlik görevinden muaf tutulmaktadırlar.
 • Vergi, kamu hizmeti, seçme ve seçilme hakları yoktur.
 • Sosyal güvenlik hakları saklı olmakla beraber kanunlara göre kullanımları mevcuttur.
 • Türk vatandaşlarına benzer olarak yaşamak, burada farklı lokasyonlara seyahat etmek, yatırım yapıp çalışmak gibi eşit haklara sahiptirler.
 • Burada süresiz çalışmak için başvuruda bulunabilirler.

Tüm bu haklardan yararlanabilmenin yollarından birisi de uzun dönem oturma iznine sahip olmaktır.

Türkiye’de oturma izni alan yabancılar ister kısa ister uzun dönem ikamet edebilirler. Ülkemiz her sene yüzlerce yabancıya kapılarını açmaktadır. Buraya eğitim, yatırım, çalışma ve eş gibi durumlardan yüzlerce yabancı uyruklu kişi oturma izni için müracaatta bulunmaktadır. Oturma iznini sağladıkları koşullara göre alan yabancı uyruklu bireyler, yasalar çerçevesinde kendilerine tanınan haklar çerçevesinde yaşamlarını sürdürebilirler. Önemli olan kısımlar arasında oturma iznini alabilmek için gerekli şartların doğru beyan edilerek sağlanması önemli bir konudur.

AdRES

Mecidiyeköy Yolu Cad. No:18/11 Şişli/İSTANBUL

CKAY Law Firm © 2022. All Rights Reserved.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?